• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych

ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin

NIP: 537-238-68-37
REGON: 060772256

Numer rachunku bankowego: 90 1950 0001 2006 0131 7646 0004 (Idea Bank)

Kontakt:

Kontakt e-mail w sprawach ogólnych - kontakt@plbs.pl 
Kontakt e-mail w sprawach analiz statystycznych: analizy@plbs.pl 
Kontakt e-mail w sprawach badań: badania@plbs.pl 

tel. 798 989 306 

Preferowany kontakt mailowy