Jesteś tutaj: Analiza statystyczna danych

Analiza statystyczna danych

Oferta analizy statystycznej skierowana jest przede wszystkim do:  pracowników naukowych uczelni wyższych, doktorantów, studentów studiów licencjackich i magisterskich, fundacji i organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, samorządów i innych instytucji.

M.in. takie dziedziny jak:

 • psychologia (w tym psychometria),
 • pedagogika, edukacja szkolna i wczesnoszkolna,
 • socjologia,
 • medycyna, fizjoterapia, pielęgniarstwo, farmacja, ratownictwo medyczne,
 • marketing, zarządzanie,
 • turystyka, wychowanie fizyczne,
 • biologia, ochrona środowiska i inne nauki przyrodnicze.

PRZEJRZYSTE ZASADY WSPÓŁPRACY

Bezpłatne konsultacja wstępna oraz propozycje analizy statystycznej, a także wycena różnych wariantów do wyboru. Koszt zawsze ustalany przed rozpoczęciem współpracy.  
Sprawdź jakie warianty analizy możesz wybrać.

BEZPIECZEŃSTWO

Gwarancja pełnej dyskrecji.  Legalna i zgodna z prawem działalność powoduje, że przekazując dane do analizy statystycznej mają Państwo zapewnione ich bezpieczeństwo. Żadne materiały nigdy nie zostaną ponownie wykorzystane, opublikowane, ani przekazane osobom trzecim.

DOŚWIADCZENIE

Od 2011 roku pomoc statystyczna trafiła do ponad tysiąca studentów i kilkuset pracowników naukowych z kilkudziesięciu różnych Uczelni w całej Polsce.

WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI

Analiza statystyczna danych wykonana na zaawansowanym poziomie nie będzie przydatna, jeżeli obliczenia statystyczne nie zostaną omówione w zrozumiały sposób. Dzięki połączeniu wiedzy i umiejętności z nauk społecznych  oraz matematycznej analizy statystcznej danych  opracowanie nie będzie jedynie zbiorem skomplikowanych matematycznych wyliczeń. Przeciwnie - analiza statystyczna zostanie dokładnie opisana i w zrozumiały sposób zinterpretowana, zgodnie z oczekiwaniami Klienta.  
Sprawdź jak przejrzysta i zrozumiała może być analiza.

ZADOWOLENI KLIENCI

Ponad połowa nowych Klientów, to osoby którym usługi PLBS zostały polecone przez zadowolonych współpracowników, przełożonych i znajomych.
Sprawdź opinie dotychczasowych Klientów

ZALETY

KORZYŚCI

 • Analiza statystyczna i obliczenia statystyczne w formie zrozumiałej nie tylko dla statystyków. Sprawdź jak przejrzysta i zrozumiała może być analiza.
 • Gwarancja pełnej dyskrecji, możliwość kontaktu wyłącznie on-line. Legalna i zgodna z prawem działalność powoduje, że przekazując dane mają Państwo zapewnione ich bezpieczeństwo. Żadne materiały nigdy nie zostaną ponownie wykorzystane, opublikowane, ani przekazane osobom trzecim.  
 • Wieloletnie doświadczenie w projektowaniu badań oraz wykonywaniu analiz statystycznych zarówno na potrzeby instytucji, studentów jak i pracowników naukowych.
 • Bezpłatna konsultacja wstępna obliczeń oraz propozycje analiz statystycznych. Sprawdź jakie warianty analizy możesz wybrać.
 • Wycena różnych wariantów analizy danych do wyboru. Sprawdź jakie warianty analizy możesz wybrać.
 • Raport z badań w dowolnym formacie, np. analiza statystyczna do pracy doktorskiej, analiza statystyczna do pracy magisterskiej, analiza statystyczna do pracy licencjackiej, analiza do artykułu naukowego, referatu, prezentacji (docx, pptx, xlsx, pdf).
 • Możliwość współpracy zdalnej – kontakt on-line, następnie przesłanie raportu i innych dokumentów e-mailem.
 • Niskie ceny, krótki czas realizacji (możliwy tryb ekspresowy) analizy statystycznej.
 • Indywidualne podejście do problemu badawczego Klienta.
 • Na życzenie formularz przenoszący prawa autorskie do wykonanej analizy danych.
 • Na życzenie faktura za wykonaną usługę.
 • Możliwość wyboru jednej z kilku atrakcyjnych opcji edycji graficznej tabel i wykresów. Style graficzne
 • Stosowanie wyłącznie legalnych wersji programów IBM SPSS Statistics, Statistica oraz Office.

Możliwy pełen zakres usług analitycznych i badawczych, jak również wyłącznie wybrane etapy, tzn.

 • przygotowanie problematyki i koncepcji badania, w tym: cele i pytania badawcze, hipotezy, zmienne, wskaźniki, schemat doboru próby,
 • opracowanie narzędzi badawczych (m.in. kwestionariuszy ankiet) z myślą o ich późniejszej, poprawnej analizie statystycznej, a także korekta narzędzi przygotowanych przez Klienta,
 • realizacja badania online,
 • kodowanie danych na podstawie kwestionariuszy papierowych,
 • wykonanie analizy statystycznej zebranych danych,
 • przygotowanie  tabel oraz wykresów,
 • pełen opis i interpretacja uzyskanych wyników,
 • podsumowanie, wnioski, rekomendacje lub dyskusja wyników.

Kontakt

Kontakt w sprawie badań – badania@plbs.pl
Kontakt w sprawie analiz – analizy@plbs.pl

TELEFON: 798 989 306

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin
NIP: 537-238- 68-37
REGON: 060772256
Wszystkie prawa zastrzeżone.
Strona wykonana przez doneta.pl