Jesteś tutaj: Badanie statystyczne

Projekt i opracowanie statystyczne wyników badań

Oferta realizacji badania statystycznego

skierowana przede wszystkim do: fundacji i organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, szkół i uczelni wyższych, naukowców, samorządów, instytucji oraz mediów. 

Możliwe jest doradztwo oraz zamówienie usług dotyczących następujących etapów badania statystycznego:

  • przygotowanie koncepcji badania statystycznego, wraz ze schematem doboru próby
  • opracowanie narzędzi badawczych (m.in. opracowanie ankiety) a także korekta narzędzi (ankiet) przygotowanych przez Klienta
  • raportowanie i analiza statystyczna danych, m.in. opis ankiet i analiza ankiet

Przykładowe badania statystyczne, czyli badania z zastosowaniem technik statystycznych:

Sondaże i badania opinii publicznej:

- badania jako materiał empiryczny do prac magisterskich, doktorskich i habilitacyjnych

- nastroje społeczne, np. przed rozpoczęciem kadencji i po jej zakończeniu

- sondowanie opinii społeczności lokalnej na dowolny temat

- dostosowanie działań do oczekiwań i potrzeb społecznych

- badanie opinii mieszkańców na temat istotnych wydarzeń w regionie

- badanie opinii mieszkańców na temat sytuacji konfliktowych, kontrowersyjnych

- opinie na temat funkcjonowania instytucji

- opinie na temat osób publicznych

- kompleksowa diagnoza jakości obsługi w instytucjach publicznych

- poziom zaufania do instytucji publicznych, samorządów, organizacji

- sondaże przedwyborcze na potrzeby mediów oraz na potrzeby projektowania kampanii wyborczych

- badania wizerunku polityków i innych osób publicznych– w tym ocena kreacji wizerunku

- badania preferencji politycznych, np. w obrębie poszczególnych grup społeczno-demograficznych

- ocena działań organów władzy, np. wójtów, burmistrzów

- badania poparcia– aktualne informacje o sympatiach politycznych mieszkańców

- testowanie projektów kampanii wyborczych

- badania na potrzeby kampanii społecznych: określenie grup docelowych oraz optymalnych nośników i sposobów komunikowania się z odbiorcami, badanie efektów kampanii społecznych

- diagnoza szeroko rozumianych potrzeb społeczności lokalnej

- identyfikacji silnych i słabych stron regionu oraz instytucji

- badania satysfakcji z życia w regionie z uwzględnieniem różnych jego sfer

- analizy społeczno-demograficzne, społeczny „portret” miasta, gminy, powiatu

- raport z badań jako istotny element wniosku o dofinansowanie projektu lub grantu

- badania monograficzne

 Badania marketingowe:

- poznanie opinii grupy docelowej na temat projektów reklam

- ocena efektywności reklam

- poznanie opinii grupy docelowej na temat określonych produktów

- dostosowanie oferty do preferencji i zwyczajów konsumenckich odbiorców

- precyzyjne określenie grupy docelowej danego produktu

- badanie zadowolenia i satysfakcji Klientów

- poznanie wymagań Klientów

- badanie potrzeb Klientów

- badania lojalności Klientów

- testy cenowe

- badania służące podniesieniu sprzedaży produktów, usług

- określenie zapotrzebowania na określone produkty, usługi

- badania efektywności programów lojalnościowych

- ocena punktu sprzedaży (estetyka, funkcjonalność, prezencja oraz kompetencje personelu)

- badanie jakości obsługi Klientów

- badania czytelnictwa, słuchalności i oglądalności

- badania oczekiwań i potrzeb czytelników, słuchaczy, widzów

- badania testujące konkretne rozwiązania

- określenie oczekiwań potencjalnych uczniów lub studentów – m. in. w zakresie preferowanych kierunków kształcenia

- badania popytu na produkt

- badania wizerunku produktu, przedsiębiorstwa

 Badania ewaluacyjne:

- ocena efektywności i użyteczności podejmowanych działań

- ewaluacja zewnętrznych projektów unijnych na zlecenie realizatorów przedsięwzięć lub innych podmiotów zobligowanych do wykonania ewaluacji– badanie efektywności, użyteczności, skuteczności, trwałości i trafności

- ewaluacje podejmowane przez rozpoczęciem projektu– ex ante

- ewaluacje podejmowane w trakcie realizacji projektu– mid term, on-going

- ewaluacje podejmowane po zakończeniu projektu– ex post

- ocena efektywności programów nauczania

- badania satysfakcji i zaangażowania pracowników

- badania efektywności systemów motywacyjnych w miejscach pracy

 

 

Dlaczego PLBS jest najlepszym wyborem, gdy potrzebujesz badania statystycznego?

1. Konkurencyjne ceny

2. Duże doświadczenie w projektowaniu koncepcji badawczych oraz w zakresie analiz wyników badań,

3. Elastyczność oraz indywidualne podejście zarówno do Klienta, jak i badanego problemu

4. Nowoczesne metody pracy

5. Bogaty wachlarz stosowanych metod badawczych pozwalający na minimalizację kosztów przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej wiarygodności uzyskanych wyników

6. Wyniki uzyskane w badaniach na mocy sporządzonej umowy stają się wyłączną własnością Klienta (również prawa autorskie do raportu przenoszone na zamawiającego)

7. Bezpłatne przedstawienie kilku zróżnicowanych wariantów cenowych realizacji badania

8. Analiza statystyczna wyników badań odbywa się wyłącznie z wykorzystaniem najnowszych wersji legalnego oprogramowania IBM SPSS Statistics Statistica.

Kontakt poprzez email badania@plbs.pl lub formularz kontaktowy.

Analiza wyników badań PLBS

KONTAKT

Współpraca: www.anstat.pl  
www.analiza-statystyka.pl  

Kontakt w sprawie badań – badania@plbs.pl
Kontakt w sprawie analiz – analizy@plbs.pl 

TELEFON: 798 989 306

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin
NIP: 537-238- 68-37
REGON: 060772256
PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych. Analiza statystyczna danych, opracowywanie i analiza ankiet, opracowanie statystyczne wyników badań
Strona wykonana przez doneta.pl