Jesteś tutaj: Warianty analizy

Możliwe opcje analizy statystycznej wyników badań, obliczeń i raportów statystycznych

Do przygotowania kilku zróżnicowanych cenowo wariantów analiz statystycznej i analizy ankiet przydatne będą następujące informacje:

  • Rodzaj i objętość narzędzia badawczego wykorzystanego w badaniu statystycznym – w przypadku narzędzia własnego autorstwa przesłanie wzoru, w przypadku narzędzia standaryzowanego jego nazwa.
  • Cel badania – czy badania mają charakter opisowy (wyłącznie wyniki dla ogółu badanych), czy może potrzebne są również zależności i korelacje pomiędzy zmiennymi,  badanie różnic pomiędzy grupami itp.
  • Przesłanie pytań badawczych i hipotez jeżeli są już gotowe.
  • W jaki sposób zostaną dostarczone dane do analizy statystycznej danych? Czy będą to oryginalne uzupełnione narzędzia badawcze, czy może dane są już odpowiednio zakodowane w bazie danych? Aby zmniejszyć koszt w przypadku wersji papierowych kwestionariuszy, istnieje możliwość zaprojektowania bazy danych w programie Excel, do której Klient dzięki przygotowanej instrukcji w prosty sposób wprowadzi dane.
  • Inne oczekiwania i wytyczne dotyczące analizy.

 

WARIANT 1

Surowa analiza statystyczna

WARIANT 2

Analiza statystyczna w formie estetycznych tabel, wykresów

WARIANT 3

Pełna analiza statystyczna z opisem wyników gotowa do publikacji

Ogólna
charakterystyka
usługi

Raport w formie nieedytowanych tabel wprost z programu statystycznego z instrukcją jak interpretować uzyskane wyniki analiz.

Estetyczne, gotowe tabele lub wykresy, przygotowane i odpowiednio sformatowane w programie Word, zawierające to, co potrzebne do opisu wyników, wraz z instrukcja interpretacji wyników.

Pełen raport z analizy statystycznej w estetycznej, gotowej do publikacji formie, czyli tabele lub wykresy wraz z tytułami oraz opis uzyskanych wyników w programie Word.

Konsultacje wstępne

TAK

TAK

TAK

Niezbędne obliczenia, analizy, testy statystyczne w formie tabel  – zakres analiz na podstawie ustaleń z Klientem

TAK

TAK

TAK

Bezpłatne przygotowanie schematu bazy danych z instrukcją samodzielnego kodowania (w razie potrzeby)

TAK

TAK

TAK

Instrukcja interpretacji wyników

TAK

TAK

TAK

Surowe, nieedytowane  tabele

TAK

TAK

TAK

Konsultacje i wyjaśnienia po otrzymaniu analizy (w razie potrzeby)

TAK
(bezterminowo)

TAK
(bezterminowo)

TAK
(bezterminowo)

Drobne korekty i zmiany w ramach ustalonego zakresu analiz

TAK

TAK

TAK

Dodatkowe analizy wykraczające poza ustalony zakres

Możliwość
zamówienia

Możliwość
zamówienia

Możliwość
zamówienia

Opis zastosowanych metod statystycznych

Możliwość
zamówienia

Możliwość
zamówienia

TAK

Kodowanie danych

Możliwość
zamówienia

Możliwość
zamówienia

Możliwość
zamówienia

Możliwość wyboru jednego ze stylów graficznych

NIE

TAK

TAK

Możliwość wyboru standardowego stylu opracowania, np. APA

NIE

TAK

TAK

Tytuły tabel i wykresów

NIE

Możliwość
zamówienia

TAK

Tabele gotowe do publikacji

NIE

TAK

TAK

Wykresy gotowe do publikacji (opcjonalnie w razie potrzeby)

NIE

TAK

TAK

Opis słowny wyników (osobno do każdej tabeli i wykresu)

NIE

NIE

TAK

Wnioski i podsumowanie

NIE

NIE

Możliwość
zamówienia

Dyskusja wyników

NIE

NIE

Możliwość
zamówienia

Do samodzielnego wykonania

Przygotowanie estetycznych tabel
i wykresów.

Opisanie wyników.

Ewentualnie uzupełnienie materiału o odwołania do teorii badania lub własne wnioski i przemyślenia.

Opisanie wyników.

Ewentualnie uzupełnienie materiału o odwołania do teorii badania lub własne wnioski i przemyślenia.

Ewentualnie uzupełnienie materiału o odwołania do teorii badania lub własne wnioski i przemyślenia.

KONTAKT

Współpraca: www.anstat.pl  
www.analiza-statystyka.pl  

Kontakt w sprawie badań – badania@plbs.pl
Kontakt w sprawie analiz – analizy@plbs.pl 

TELEFON: 798 989 306

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin
NIP: 537-238- 68-37
REGON: 060772256
PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych. Analiza statystyczna danych, opracowywanie i analiza ankiet, opracowanie statystyczne wyników badań
Strona wykonana przez doneta.pl