Jesteś tutaj: Przykłady analiz

Wykres kołowy

Największy odsetek w badanej grupie stanowią kobiety z wykształceniem średnim (38,0%). Tylko jedna osoba zadeklarowała wykształcenie podstawowe (1,0%). 27 na 100 badanych (27%) posiada wykształcenie licencjackie. Podobna część grupy deklaruje wykształcenie zawodowe (14,0%) oraz wyższe (11,0%). Niemal tyle samo respondentek zadeklarowało posiadanie wykształcenia inżynierskiego (4,0%) oraz niepełnego średniego (5,0%).  Ze względu na mało liczne grupy osób deklarujących dane wykształcenie, połączono grupy w następujące kategorie: wykształcenie niższe niż średnie (kategoria podstawowe, zawodowe, niepełne średnie), wykształcenie średnie, wykształcenie wyższe (licencjackie, inżynierskie, wyższe). W dalszej analizie uwzględniono nowopowstałe kategorie wykształcenia.

KONTAKT

Współpraca: www.anstat.pl  
www.analiza-statystyka.pl  

Kontakt w sprawie badań – badania@plbs.pl
Kontakt w sprawie analiz – analizy@plbs.pl 

TELEFON: 798 989 306

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin
NIP: 537-238- 68-37
REGON: 060772256
PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych. Analiza statystyczna danych, opracowywanie i analiza ankiet, opracowanie statystyczne wyników badań
Strona wykonana przez doneta.pl