Jesteś tutaj: Przykłady analiz

Przykład tabeli z porównaniem dwóch grup

Menedżerowie i pracownicy osiągnęli zbliżone wyniki w skali: stosunki interpersonalne i komunikacja. Menedżerowie osiągnęli wyższe od pracowników wyniki w skali obciążenia pracą. A zatem ilość oraz stopień trudności pracy, którą należy wykonać wywołuje u nich większe napięcie. Różnica ta nie jest jednak istotna statystycznie.  Z kolei pracownicy osiągnęli wyższe od menedżerów wyniki w skalach: osiągnięcia, klimat organizacyjny, osobista odpowiedzialność, rola kierownicza, równowaga-dom praca oraz codziennego poirytowania w pracy. A zatem w większym stopniu odczuwają, że potrzebują uznania za swoje osiągnięcia. Odczucia i atmosfera w miejscu pracy, odpowiedzialność za działania i decyzje, odpowiedzialność za zarządzanie i kierowanie ludźmi, codzienne irytacje i utrudnienia w miejscu pracy wywołują u nich większe napięcie niż u menedżerów, Dodatkowo pracownicy mają większy problem z „wyłączeniem się” od napięć związanych z pracą w domu i odwrotnie. Różnice te nie są jednak istotne statystycznie.

KONTAKT

Współpraca: www.anstat.pl  
www.analiza-statystyka.pl  

Kontakt w sprawie badań – badania@plbs.pl
Kontakt w sprawie analiz – analizy@plbs.pl 

TELEFON: 798 989 306

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin
NIP: 537-238- 68-37
REGON: 060772256
PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych. Analiza statystyczna danych, opracowywanie i analiza ankiet, opracowanie statystyczne wyników badań
Strona wykonana przez doneta.pl