Jesteś tutaj: Przykłady analiz

Tabela ze statystykami opisowymi oddzielnie w dwóch grupach

Średnio osoby badane spożywają nieco ponad 1,5 porcji produktów pełnoziarnistych, 3,31 porcji produktów niepełnoziarnistych oraz niemal 5 (4,84) produktów zbożowych ogółem dziennie.

Aby porównać średnią liczbę porcji produktów pełnoziarnistych, niepełnoziarnistych oraz zbożowych przez kobiety i przez mężczyzn zastosowany został test U Manna-Whitnya, Zastosowanie parametrycznego testu t-studenta nie było tu możliwe ponieważ rozkład liczby porcji produktów pełnoziarnistych, niepełnoziarnistych oraz zbożowych ogółem istotnie odbiega od normalnego.

Jak się okazało mężczyźni spożywają średnio nieco więcej porcji produktów pełnoziarnistych niż kobiety. Jednakże sytuacja u mężczyzn jest nietypowa, ponieważ mediana wynosi w ich przypadku 0. A zatem stosunkowo wysoka średnia u mężczyzn wynika z faktu, że część z nich spożywała bardzo dużo porcji produktów pełnoziarnistych w ciągu dnia. O niezwykle silnym zróżnicowaniu wśród samych mężczyzn świadczy również wysokie odchylenie standardowe (3,54) Generalnie jednak kobiety nie różnią się istotnie od mężczyzn pod względem ilości spożywanych porcji produktów pełnoziarnistych.

Mężczyźni spożywają przeciętnie więcej od kobiet porcji produktów niepełnoziarnistych. Jednak również i w tym przypadku różnica nie jest na tyle duża, aby uznać ją za istotną statystycznie.

Z kolei biorąc pod uwagę łączne spożycie produktów zbożowych możemy już mówić o różnicy istotnej statystycznie. Mężczyźni spożywają bowiem istotnie na poziomie p<0,05 więcej porcji produktów zbożowych dziennie niż kobiety. Znacznie wyższa w przypadku mężczyzn jest również mediana.

KONTAKT

Współpraca: www.anstat.pl  
www.analiza-statystyka.pl  

Kontakt w sprawie badań – badania@plbs.pl
Kontakt w sprawie analiz – analizy@plbs.pl 

TELEFON: 798 989 306

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin
NIP: 537-238- 68-37
REGON: 060772256
PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych. Analiza statystyczna danych, opracowywanie i analiza ankiet, opracowanie statystyczne wyników badań
Strona wykonana przez doneta.pl