Jesteś tutaj: Przykłady analiz

Tabela i wykres z jednoczynnikową analizą wariancji (ANOVA)

Jak widać w powyższej tabeli istotność ANOVA = 0,059, czyli nieco powyżej przyjętego poziomu istotności p<0,05. W tej sytuacji nie można powiedzieć, że osoby z różnym wykształceniem różnią się od siebie istotnie pod względem oceny opieki pielęgniarskiej. W związku z tym wykonywanie testów porównań wielkokrotnych nie jest potrzebne.

Wykres pokazuje natomiast, że ocena rośnie wraz z wykształceniem, jedynie pomiędzy osobami z wykształceniem zawodowym oraz średnim różnica jest nieznaczna. W związku z tym być może istnieje związek liniowy pomiędzy wykształceniem, a ogólną satysfakcją z opieki pielęgniarskiej. Aby to ustalić obliczony został współczynnik korelacji rang Spearmana. Jak się okazało dał on wynik istotny na poziomie p<0,05. Z kolei wartość współczynnika korelacji = 0,196. W związku z tym, że jest ona dodatnia można powiedzieć, że wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie ocena. Z kolei jego niewiele wyższa od 0 wartość świadczy o tym, że korelacja pomiędzy zmiennymi nie jest silna.

Podsumowując hipoteza: Stopień wykształcenia pacjentów istotnie wpływa na ocenę opieki personelu pielęgniarskiego potwierdziła się. O ile oceny osób z poszczególnym wykształceniem nie różnią się istotnie od siebie, o tyle można powiedzieć, że im wyższe wykształcenie, tym większa satysfakcja z opieki pielęgniarskiej.

KONTAKT

Współpraca: www.anstat.pl  
www.analiza-statystyka.pl  

Kontakt w sprawie badań – badania@plbs.pl
Kontakt w sprawie analiz – analizy@plbs.pl 

TELEFON: 798 989 306

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin
NIP: 537-238- 68-37
REGON: 060772256
PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych. Analiza statystyczna danych, opracowywanie i analiza ankiet, opracowanie statystyczne wyników badań
Strona wykonana przez doneta.pl