Jesteś tutaj: Przykłady analiz

Punktowy wykres rozrzutu

Poziom istotności współczynnika korelacji liniowej Pearsona, p<0,001 wskazuje na istotną korelację pomiędzy ogólnym poziomem osamotnienia w skali UCLA, a poziomem depresji mierzonym skalą Becka. Im silniejszy ogólny poziom osamotnienia, tym wyższy poziom depresji. Przy czym należy zauważyć, że współczynnik korelacji osiągnął wartość 0,5586, a więc jest to korelacja dość silna. Na wykresie widać wyraźnie dodatni charakter związku pomiędzy zmiennymi, a wartość współczynnika dopasowania liniowego r2=0,3121, świadczy o przeciętnym dopasowaniu liniowym, dlatego część pacjentów odstaje od liniowego trendu.

KONTAKT

Współpraca: www.anstat.pl  
www.analiza-statystyka.pl  

Kontakt w sprawie badań – badania@plbs.pl
Kontakt w sprawie analiz – analizy@plbs.pl 

TELEFON: 798 989 306

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin
NIP: 537-238- 68-37
REGON: 060772256
PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych. Analiza statystyczna danych, opracowywanie i analiza ankiet, opracowanie statystyczne wyników badań
Strona wykonana przez doneta.pl