Jesteś tutaj: Przykłady analiz

Test t-studenta porównujący dwie grupy

Ciekawe i istotne różnice mają miejsce pomiędzy szpitalami w zakresie ocen poszczególnych elementów zadowolenia z pracy. Jak się okazało znacznie lepsze oceny pojawiały się w szpitalu numer 1. Wysoce istotnie korzystnie różni się on od szpitala numer 2  (aż o 24,564 punktu) jeżeli chodzi o ogólne zadowolenie z pracy. Różnice wysoce istotne mają miejsce także jeżeli chodzi o ocenę przełożonego (39,55 – 36,22), ocenę organizacji i kierowania placówką (35,80 – 28,96), zadowolenie z własnego rozwoju (25,07 – 21,35), ocenę wynagrodzenia (18,08 – 12,73) oraz ocenę stabilności zatrudnienia (2,64 – 2,15). Różnica istotna statystycznie ma natomiast miejsce w przypadku oceny rodzaju wykonywanych zadań (39,96 – 37,51). Szpital numer 2 uzyskał wyższą ocenę wyłącznie w kwestii oceny kolegów / koleżanek z pracy. Nie jest to jednak różnica istotna statystycznie (0,818).

KONTAKT

Współpraca: www.anstat.pl  
www.analiza-statystyka.pl  

Kontakt w sprawie badań – badania@plbs.pl
Kontakt w sprawie analiz – analizy@plbs.pl 

TELEFON: 798 989 306

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin
NIP: 537-238- 68-37
REGON: 060772256
PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych. Analiza statystyczna danych, opracowywanie i analiza ankiet, opracowanie statystyczne wyników badań
Strona wykonana przez doneta.pl