Jesteś tutaj: Przykłady analiz

Tabela ze współczynnikami korelacji r Pearsona

W analizie uwzględniono osoby przebywające na oddziale rehabilitacyjnym. Jedynie w przypadku związku podskali jakości życia SQLS- objawy i efekty uboczne farmakoterapii z podskalą wsparcia w skali Cohena- wsparcie informacyjne, nie stwierdzono zależności istotnej statystycznie. Objawy i efekty uboczne farmakoterapii korelują istotnie statystycznie na poziomie p<0,01 z emocjonalnym, rzeczowym i ogólnym wsparciem, a na poziomie p<0,05 z wsparciem instrumentalnym. Funkcjonowanie psychospołeczne koreluje istotnie statystycznie na poziomie p<0,01 z każdą podskalą wsparcia w skali Cohena, a najwyższy współczynnik korelacji liniowej Pearsona (r=-0,656) występuje w przypadku zmiennych: wsparcie informacyjne i funkcjonowanie psychospołeczne, czyli im mniejsze wsparcie informacyjne, tym gorsze funkcjonowanie psychospołeczne osób przebywających na oddziale rehabilitacyjnym. W przypadku korelacji motywacji ogólnej (podskala jakości życia SQLS) z podskalami wsparcia w skali Cohena: wsparciem emocjonalnym, instrumentalnym, rzeczowym i ogólnym wsparciem zaobserwowano ujemne zależności istotne statystycznie na poziomie p<0,01 a dla związku motywacji ogólnej ze wsparciem informacyjnym zależności istotne statystycznie na poziomie p<0,05. Ogólne poczucie jakości życia koreluje ujemnie istotnie statystycznie na poziomie p<0,05 tylko ze wsparciem informacyjnym, zaś z pozostałymi podskalami wsparcia w skali Cohena, czyli wsparciem emocjonalnym, instrumentalnym, rzeczowym i ogólnym poczuciem wsparcia, na poziomie p<0,01. 

KONTAKT

Współpraca: www.anstat.pl  
www.analiza-statystyka.pl  

Kontakt w sprawie badań – badania@plbs.pl
Kontakt w sprawie analiz – analizy@plbs.pl 

TELEFON: 798 989 306

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin
NIP: 537-238- 68-37
REGON: 060772256
PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych. Analiza statystyczna danych, opracowywanie i analiza ankiet, opracowanie statystyczne wyników badań
Strona wykonana przez doneta.pl