Jesteś tutaj: Przykłady analiz

Przykłady analiz statystycznych

PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ ZAWIERAJĄCEJ WYNIKI TESTU T-STUDENTA PORÓWNUJĄCEGO ELEMENTY ZADOWOLENIA Z PRACY W DWÓCH SZPITALACH. Tabela zawiera wyłącznie wyniki testu, bez statystyk opisowych przedstawiających wyniki obu szpitali osobno. Statystyki opisowe umieszczono natomiast w tekście.

PRZYKŁAD TABELI PRZEDSTAWIAJĄCEJ WYNIKI ANALIZY WARIANCJI (ANOVA) PORÓWNUJĄCEJ ŚREDNIE WARTOŚCI ZMIENNEJ ILOŚCIOWEJ (OGÓLNA SATYSFACJA Z OPIEKI PIELĘGNIARSKIEJ) W GRUPACH OSÓB WYRÓŻNIONYCH ZE WZGLĘDU NA POZIOM WYKSZTAŁCENIA Uzupełnieniem tabeli zawierającej wyłącznie wyniki testu jest wykres ilustrujący wartości średnie w każdej z podgrup osobno. Kolejnym uzupełnieniem są wyniki współczynnika korelacji rho Spearmana znajdujące się w tekście.

PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ ZAWIERAJĄCEJ WYNIKI TESTU NORMALNOŚCI ROZKŁADU SHAPIRO-WILKA DLA POSZCZEGÓLNYCH SKAL (BADANIA Z ZAKRESU PSYCHOLOGII). Testy wykonane zostały oddzielnie dla kobiet i oddzielnie dla mężczyzn. Analiza ma celu sprawdzenie, czy możliwe jest stosowanie testów parametrycznych.

PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ ZAWIERAJĄCEJ WSPÓŁCZYNNIKI KORELACJI RHO SPEARMANA POMIĘDZY SKALĄ OTWARTOŚCI NA NOWE DOŚWIADCZENIA A POSTAWAMI I PREFERENCJAMI WOBEC PIENIĘDZY. Dodatkowo najsilniejsza korelacja przedstawiona została w formie wykresy punktowego wraz z równaniem regresji.

PRZYKŁAD TABELI ZBIORCZEJ ZAWIERAJĄCEJ WSPÓŁCZYNNIKI KORELACJI PEARSONA POMIĘDZY DWIEMA ZMIENNYMI ILOŚCIOWYMI, PODSKALAMI JAKOŚCI ŻYCIA A PODSKALAMI WSPARCIA SPOŁECZNEGO.

PRZYKŁAD WYKRESU PUNKTOWEGO PRZEDSTAWIAJĄCEGO KORELACJĘ POMIĘDZY DWIEMA ZMIENNYMI ILOŚCIOWYMI (POZIOM OSAMOTNIENIA, POZIOM DEPRESJI) Nad wykresem widoczne również współczynnik korelacji Pearsona oraz współczynnik dopasowania.

KONTAKT

Współpraca: www.anstat.pl  
www.analiza-statystyka.pl  

Kontakt w sprawie badań – badania@plbs.pl
Kontakt w sprawie analiz – analizy@plbs.pl 

TELEFON: 798 989 306

PLBS
Pracownia Lokalnych Badań Społecznych
ul. Hanki Ordonówny 4B/47, 20-328 Lublin
NIP: 537-238- 68-37
REGON: 060772256
PLBS Pracownia Lokalnych Badań Społecznych. Analiza statystyczna danych, opracowywanie i analiza ankiet, opracowanie statystyczne wyników badań
Strona wykonana przez doneta.pl